BRINGING EARTH
TO A SINKING ISLAND

HET PROJECT

Atelier X brengt de benaderingen van An Roovers, Steven Massart en Peter Van Impe samen in een installatie, met centraal een grote “maquette” die de stad Tienen verbeeldt. Een vereenvoudigde plattegrond van de stad, gebaseerd op het stratenpatroon van de Ferraris-kaart (18e eeuw). Deze eeuwenoude structuur vinden we nog steeds terug in de huidige bouwblokken.

Elke bouwblok van de stad wordt gevormd door een omgekeerde beker opgebouwd uit aarde. Elke vorm anders, verwijzend naar de vorm van de bouwblokken waaruit de stad is opgebouwd. Alle omgekeerde bekers samen vormen de contouren van de stad met de suggestie van het reliëf ervan. De tussenruimtes zijn de straten.

Baktijden en -temperaturen, de samenstelling van het glazuur of het ontbreken ervan, de samenstelling van de aarde, het zijn allen variabelen die het uitzicht van de bekers zullen bepalen. Glanzend geglazuurd en donker gebakken als symbool voor de oudste delen van de stad, midden in het centrum. Grof en weinig glazuur voor de delen aan de rand van de stad. Gestampte aarde of losse grond verbeelden de uitlopers en de nieuwste delen van de stad, de delen waar het verleden nog geen vat op heeft gekregen. De delen waarin de toekomst nog open ligt.

De verschillende materialen die we in de bouwblokken van de stad vinden, worden de grondstof van de bekers. Materialen zoals aarde, hout, zand, beton, ijzer, asfalt, … kunnen gearchiveerd worden door middel van keramische technieken. Door deze materialistische benadering van de stad, komen we uiteindelijk tot een prachtig natuurlijk kleurenpalet.

In totaal 52 bekers die -omgekeerd- samen de plattegrond van de stad Tienen vormen. Het geheel verwijst naar de belangrijkste stedelijke functies; wonen, economie, diensten en het culturele leven. Bekers die je geheel of gedeeltelijk of ook helemaal niet kan vullen als je ze omkeert. Maar met wat vul ze? Water? Zand? Klei? Of een nieuwe toekomstvisie op een stad die qua structuur al eeuwen onveranderd is als je naar het stratenplan kijkt?